تماس با ما

لطفاً برای تماس با ما از ایمیل یا شماره‌های تماس زیر استفاده فرمایید:

تلفن‌های تماس: پست الکترونیکی:
+1 (778) 838-0345 info@gologolshan.com
sammaneh.tavallaei@gologolshan.com
آدرس:

St. Catherine’s Anglican Church
1058 Ridgewood Drive, Edgemont Village, North Vancouver  (Click here for address in google map)

همچنین به منظور آگاهی یافتن مستمر از برنامه های هفتگی ما، می توانید با فرستادن ایمیل به info@gologolshan.com از تمایل خود ما را آگاه نمایید.

For parking lot access, please check the map below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *