نسيم باد نوروزي

اطلاعات ، اسفند 1396

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2018%5C03%5C03-17%5C19-49-22.htm&storytitle=%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85

سماوات و خرابات

اطلاعات ، تیر 1396

http://www.ettelaat.org/ethomeedition/sunday/p6.pdf

سدره و طوبی

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، اسفند 1395

http://cgie.org.ir/fa/news/155444

عرفان و پست‌مدرن

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، بهمن 1395

http://www.cgie.org.ir/fa/news/155086

عرفان در جهان امروز

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دی 1395

http://www.cgie.org.ir/fa/news/154137

زمین و آسمان

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، آذر 1395

http://www.cgie.org.ir/fa/news/142573

اما شما به کسی نگین

نشریه پرنیان، نوروز 1393، مارس 2014

http://www.parnianmagazine.com/emagazine/P20/index.html#p=49

کسی برای سودابه گریه نمی کند

نشریه پرنیان، آذر 1392، دسامبر 2013

http://www.parnianmagazine.com/emagazine/P17/index.html#p=43

با خرابات نشینان

نشریه پرنیان، مهر 1392، اکتبر 2013

http://www.parnianmagazine.com/emagazine/P15/index.html#p=47

تیرگان! باغچه را فراموش نکنیم

نشریه پرنیان، مرداد 1392، آگوست 2013

http://www.parnianmagazine.com/emagazine/P13/index.html#p=63

ماهی قشنگ کوچولو

نشریه پرنیان، خرداد 1392، ژوٍن 2013

http://www.parnianmagazine.com/emagazine/P12/index.html#p=55

نان و پنیر و سنایی

نشریه پرنیان، نوروز 1392، مارچ 2013

http://www.parnianmagazine.com/emagazine/P11/index.html#p=15

1عالی و دانی

 

تنها رستم نيست که پسرش را نمی شناسد و او را در توران غربت رها ميکند. کيکاووس هم سياوش را نمی شناسد و به او تهمت می زند و او را از ايران به توران جدائی تبعيد می کند. اين عدم شناخت در زبان اسطوره به صورت دشمنی ايران و توران تجلی می کند. اين ديوار خيالی را ديو ساخته است تا بيژن و منيژه را از هم جدا کند و سياوش، سهراب و فرود را بکشد.
برای کودکان توران و ايران وجود ندارد. بالا شهر و پائين شهر وجود ندارد. برای آنها عشق مرزی نمی شناسد.
ما وقتی بزرگ می شويم پا به عالمی ديگر می گذاريم، عالمی که به موازی عالم بچه ها پيش می رود ولی آنرا قطع نمی کند. هنر و ادبيات مردمی سعی دارد که اين دو خط موازی را در بی نهايت دل به هم برساند.
جهت تهيه کتاب می توانيد با ما تماس بگيريد.

2طلب

طلب روایتی نوین و تاتر گونه است از داستان ابراهیم ادهم. این داستان به زبان انگلیسی توسط دکتر مرتضی قمشه ای نوشته شده و اول بار در شهر ونکوور روی صحنه آمده است. متن انگیسی به همراه برگردان فارسی توسط دکتر حسین الهی قمشه ای در این کتاب توسط انتشارات پیک علوم عرضه شده است. سیر و سلوک و مقامات ابراهیم ادهم بسیار شباهت به داستان سیدارتا یا بودا دارد. این روایت از داستان ابراهیم ادهم حاوی تصاویر فرافرهنگی و فرازمانیست و نشان می دهد که عطر عرفان را در هر فرهنگی و زمانی می توان دریافت کرد و پیام آن را در همه جا از لس آنجلس تا شانگهای و از شیراز تا شزم الشیخ می توان زندگی کرد.
جهت تهيه کتاب می توانيد با ما تماس بگيريد.

3

Paradise Never Lost

Paradise Never Lost is a collection of four stories (genre: spiritual romance). The stories are designed for storytelling (i.e. need to be read with loud voice and passion). It is an excellent reading for family or friendly gatherings or group readings. These stories have been also put on stage in Vancouver, and have been well received by thousands of spectators. One of the shorter stories (Simorgh) which is inspired by Attar’s “Conference of Birds” along with the “Foreword” of the book can be downloaded from this website.
Download Simorgh
Download Foreword

PostModern Sustainability

This white paper is intended to reopen the discussion by giving a new  definition for sustainability and through calling upon new fields of knowledge  and technology to provide tools for solving complex problems complements of  sustainability( i.e. culture, environment and economy) onto a contextual space  defined by vision , flexibility and harmony.
Download

Fuzzy Logic in a Postmodern Era

An event is a spatio-temporally localizable occurrence. Each event in our universe can be defined within a  two-dimensional space in which one dimension is causality and the other is serendipity. Unfortunately, the  majority of scientists in the Modern Era in their fascination with rules of causality and wanting to believe in  a complete deterministic expression of the universe have banished all notions of serendipity to the realm of  fiction, religion and/or, the occult. But the hegemony of Newtonian causality finally crumbled under the  gravity of Heisenberg’s Uncertainty Principle which demonstrated that an external observer can never  acquire enough information to fully express the state of a system.
Download

هفت آسمان ادب فارسی

آسمان اول ماه (سعدی) نشانه ولایت است و هدایتگر کاروانیان در شب. سیر سریعتری از فلکهای دیگر دارد و لذا نمایانگر «طلب» است.
آسمان دوم تیر (عطار) دبیر آسمان است و نشانه دانش و «معرفت».
آسمان سوم ناهید (حافظ) الهه «عشق»، زیبائی و هماهنگی و نمودار غنا، طرب، شعر و موسیقی است.
آسمان چهارم خورشید (مولانا) روشنگر است و مظهر نبوت. صفت شکوه و جلال یگانه آن در آسمان، سالک سلیم را به «توحید» حق رهنمون است.
آسمان پنجم بهرام (فردوسی) ستاره رزم و جنگ و خشونت است.
آسمان ششم برجیس (نظامی) از جهت آنکه در صنعت خلق زیبائی شعری در اوج قرار دارد و الهام بخش همه شاعران رمانتیک بعد از خود بوده است .
آسمان هفتم کیوان (سنایی) از چهت اوج کلام عرفانيش (که مورد قبول مولویست) در آسمان هفتم که آسمان کیوان است قرار دارد.
دریافت کامل مقاله

انسان مسافر: شرحی بر گلشن راز

انسان مسافر شرح صد بیت از گلشن راز شیخ محمود شبستری است که پیرامون ولایت (راهبری) و نبوت (پیامبری) به بیانی نوین و در غالب فرهنگ و علم امروز شرح شده است ودر کتاب کیمیا انتشارات روزنه 1382 به چاپ رسیده است.
دریافت بخشی از مقاله

زبان شعر

زبان شعر زبان احساس است، یعنی زبان دل است نه زبان عقل.  اختلاف بین این دو زبان بسیار است: زبان عقل بیانگر مسائل عقلیست و برای بیان مسایل احساسی ابتدا آنها را از فیلتر عقل عبور می‌دهد. ولی زبان دل میتواند احساسات را بدون دخالت عقل بوسیله تصاویر بیان کند. بیان احساسات خشم، محبت،  ترس و غیره با زبان عقل بسیاردشوار است، ولی با زبان دل میتوان آنها را خیلی ساده با فرمهای تصویری بیان کرد.
دریافت کامل مقاله

مصاحبه ای با ماهنامه کیهان فرهنگی دی ماه 81

مصاحبه ای با ماهنامه کیهان فرهنگی دی ماه 81
دریافت کامل مصاحبه