عرفان در جهان امروز

Posted by admin on January 29, 2017
article

قطار علم و بینش انسانی با سرعتی سرسام‌آور در حرکت است. برخی بر این قطار سوارند و هر لحظه چشم‌انداز جدیدی می‌بینند. برخی نیز در چایخانة ایستگاه راه‌آهن می‌نشینند و منتظر می‌مانند تا مسافری برسد و هدیه‌ای از شهری دور بیاورد. «نوجویی» در نهاد انسان است. اساس جهان بر نوشدن است. کهنه‌گرایی و ترس از تغییر نیز نیروی دیگری است که در طبیعت وجود دارد و هدفی را دنبال می‌کند. هدف کهنه‌گرایی (یا سنت‌گرایی) آن است که میراث باارزش گذشتگان را نابود نکنیم. تعادل بین این دو نیرو برای رشد سالم هر فرهنگی ضرورت دارد. …

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دی 1395
برای خواندن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://www.cgie.org.ir/fa/news/154137
دریافت مقاله

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *