سخنرانی ها

دیوان شمس – جمله بی قراریت از طلب قرار تست طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت

دیوان شمس – بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را از آن پیغامبر خوبان پیام آورد مستان را

قصه بهار، نوروز و سمنو

قصیده سنایی – باز متواری روان عشق صحرایی شدند باز سرپوشیدگان عقل سودایی شدند

قصیده سنایی – قرن ها باید که تا از لطف حق پیدا شود بایزیدی در خراسان یا اویسی در قرن

قصیده سنایی – قبله چون میخانه کردم پارسایی چون کنم عشق بر من پادشا شد پادشایی چون کنم

حدیقه سنایی – عشق آتش نشان بي آبست عشق بسيار جوي کم يابست

حدیقه سنایی – دلبر جان ربای عشق آمد سربر و سرنماي عشق آمد

قصیده سنایی – از ورای خرد مگوی سخن وز فرود فلک مجوی قرار

قصیده سنایی – طلب ای عاشقان خوش رفتار طرب ای شاهدان شیرین کار

قصیده سنایی – ترا یزدان همی گوید که در دنیا مخور باده

قصیده سنایی – مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا

قصیده سنایی – دلا تا کی درین زندان فریب این و آن بینی

مثنوی مولانا – قسمت دوم داستان دقوقی

مثنوی مولانا – قسمت اول داستان دقوقی

مثنوی مولانا – بخشی از آغاز دفتر ششم مثنوی

مثنوی مولانا – بخشی از سر آغاز دفتر دوم مثنوی

مثنوی مولانا – داستان پیدا شدن روح القدس بر مریم

مثنوی مولانا – بخشی از داستان استن حنانه – پیر چنگی

دیوان شمس مولانا – این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه‌ست از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه‌ست

بخشی ازجلسه 18 سعدی

بخشی از شاهنامه فردوسی- داستان فرود

بخشی از شاهنامه فردوسی- داستان کیخسرو

بخشی از شاهنامه فردوسی- داستان رستم

بخشی از شاهنامه فردوسی- شب یلدا

بخشی از شاهنامه فردوسی- داستان بیژن و منیژه

بخشی از شاهنامه فردوسی- داستان سیاوش

بخشی از شاهنامه فردوسی- خوان هفتم

بخشی از گلشن راز شیخ محمود شبستری

بخشی از رباعیات حکیم عمر خیام – فایل صوتی

بخشی از بحث حرکت جوهری

بخشی از داستان آواز پر جبرئیل

داستان فی حالت الطفولیت – فایل صوتی

آخرين بهانه مرغان

مقدمه داستان شيخ صنعان

داستان اويس قرنی – فایل صوتی

داستان رابعه عدويه – فایل صوتی

بخشي از بزم در شاهنامه فردوسي – فایل صوتی

بخشي از تحليل آثار سعدي – فایل صوتی

مصاحبه دکتر قمشه ای با گاه شنود قاصدک

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *