دیوان شمس – جمله بی قراریت از طلب قرار تست طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت


دیوان شمس – بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را از آن پیغامبر خوبان پیام آورد مستان راقصه بهار، نوروز و سمنوقصیده سنایی – باز متواری روان عشق صحرایی شدند باز سرپوشیدگان عقل سودایی شدندقصیده سنایی – قرن ها باید که تا از لطف حق پیدا شود بایزیدی در خراسان یا اویسی در قرنقصیده سنایی – قبله چون میخانه کردم پارسایی چون کنم عشق بر من پادشا شد پادشایی چون کنمحدیقه سنایی – عشق آتش نشان بي آبست عشق بسيار جوي کم يابستحدیقه سنایی – دلبر جان ربای عشق آمد سربر و سرنماي عشق آمدقصیده سنایی – از ورای خرد مگوی سخن وز فرود فلک مجوی قرارقصیده سنایی – طلب ای عاشقان خوش رفتار طرب ای شاهدان شیرین کارقصیده سنایی – ترا یزدان همی گوید که در دنیا مخور بادهقصیده سنایی – مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والاقصیده سنایی – دلا تا کی درین زندان فریب این و آن بینیمثنوی مولانا – قسمت دوم داستان دقوقی


مثنوی مولانا – قسمت اول داستان دقوقیمثنوی مولانا – بخشی از آغاز دفتر ششم مثنویمثنوی مولانا – بخشی از سر آغاز دفتر دوم مثنویمثنوی مولانا – داستان پیدا شدن روح القدس بر مریممثنوی مولانا – بخشی از داستان استن حنانه – پیر چنگیدیوان شمس مولانا – این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه‌ست از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه‌ستبخشی ازجلسه 18 سعدیبخشی از شاهنامه فردوسی- داستان فرود
بخشی از شاهنامه فردوسی- داستان کیخسرو


بخشی از شاهنامه فردوسی- داستان رستمبخشی از شاهنامه فردوسی- شب یلدا


بخشی از شاهنامه فردوسی- داستان بیژن و منیژه

بخشی از شاهنامه فردوسی- داستان سیاوش

فایل های تصویری سیاوش، گزیده ای از برخی از جلسات بررسی داستان سیاوش می باشد. فایل ها هم در سایت youtube و هم در وب سایت گل و گلشن قرار داده شده است. جهت دریافت فایل تصویری بر روی کامپیوتر خود، روی لینک دریافت فایل کلیک راست و Save target as کنید.
دریافت فایل: بخش اولدریافت فایل: بخش دومدریافت فایل: بخش سومدریافت فایل: بخش چهارم
دریافت فایل: بخش پنجمدریافت فایل: بخش ششمدریافت فایل: بخش هفتم

دریافت فایل: بخش نهمدریافت فایل: بخش دهم
تراژدی فرود سیاوش

بخشی از شاهنامه فردوسی- خوان هفتمجهت دریافت فایل تصویری بالا بر روی کامپیوتر خود روی لینک زیر کلیک راست و Save target as کنید.
خوان هفتم

بخشی از گلشن راز شیخ محمود شبستریجهت دریافت فایل های تصویری بالا بر روی کامپیوتر خود روی لینک های زیر کلیک راست و Save target as کنید.
قسمت اول
قسمت دوم

بخشی از رباعیات حکیم عمر خیام – فایل صوتی

بخشی از رباعیات حکیم عمر خیام (قسمت اول،  قسمت دوم)

بخشی از بحث حرکت جوهری

بخشی از بحث حرکت جوهری درجلسات شیخ شهاب الدین یحیای سهروردی (شیخ اشراق)

بخشی از داستان آواز پر جبرئیل

بخشی از داستان آواز پر جبرئیل از شیخ شهاب الدین یحیای سهروردی (شیخ اشراق)

داستان فی حالت الطفولیت – فایل صوتی

داستان فی حالت الطفولیت از شیخ شهاب الدین یحیای سهروردی (شیخ اشراق) (قسمت اول،
قسمت دوم)

آخرين بهانه مرغان

مقدمه داستان شيخ صنعان

داستان اويس قرنی – فایل صوتی

داستان اويس قرنی از مجموعه تذکره الاوليا عطار نيشابوری (قسمت اول،
قسمت دوم)

داستان رابعه عدويه – فایل صوتی

داستان رابعه عدويه از مجموعه تذکره الاوليا عطار نيشابوری (قسمت اول،
قسمت دوم)

بخشي از بزم در شاهنامه فردوسي – فایل صوتی

بخشي از بزم در شاهنامه فردوسي

بخشي از تحليل آثار سعدي – فایل صوتی

بخشي از تحليل آثار سعدي

مصاحبه دکتر قمشه ای با گاه شنود قاصدک

مصاحبه دکتر قمشه ای با گاه شنود قاصدک را اينجا می توانيد بشنويد.