بخشی از بحث حرکت جوهری

Posted by admin on February 11, 2013
audio

بخشی از بحث حرکت جوهری درجلسات شیخ شهاب الدین یحیای سهروردی (شیخ اشراق)

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *