بخشی از شاهنامه فردوسی- داستان سیاوش

Posted by admin on October 06, 2013
video

فایل های تصویری سیاوش، گزیده ای از برخی از جلسات بررسی داستان سیاوش می باشد. فایل ها هم در سایت youtube و هم در وب سایت گل و گلشن قرار داده شده است. جهت دریافت فایل تصویری بر روی کامپیوتر خود، روی لینک دریافت فایل کلیک راست و Save target as کنید.
دریافت فایل: بخش اولدریافت فایل: بخش دومدریافت فایل: بخش سومدریافت فایل: بخش چهارم
دریافت فایل: بخش پنجمدریافت فایل: بخش ششمدریافت فایل: بخش هفتم

دریافت فایل: بخش نهمدریافت فایل: بخش دهم
تراژدی فرود سیاوش

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *