قصیده سنایی – قرن ها باید که تا از لطف حق پیدا شود بایزیدی در خراسان یا اویسی در قرن

Posted by admin on March 08, 2016
videoنظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *