عرفان و پست‌مدرن

Posted by admin on January 30, 2017
article

عصر روشنفکری در اروپا، دوره درخشش فلسفه (به‌ویژه فلسفه سیاسی و اجتماعی) بود و دوره مدرنیته دوره تاخت و تاز علم و تفکر علمی و صنعتی بود؛ ولی دوره پست‌مدرن بیشتر روی در تفکر عرفانی دارد. …

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، بهمن 1395
برای خواندن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.cgie.org.ir/fa/news/155086
دریافت مقاله

 

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *