پرِ ماندگار سیمرغ

Posted by admin on December 27, 2020
article

این روزها شاهد بحثها و مقالاتی هستیم در مورد «پر سوم سیمرغ». در این بحثها ادعا می‌شود که سیمرغ به زال سه پر داد که در هنگام تنگناها با سوزاندن آنها، وی را به یاری بخواهند. و بعد بحث می‌شود که مطابق شاهنامه، دو تا از پرها مورد استفاده قرار گرفت و سرنوشت پر سوم مشخص نیست. برخی نویسندگان نیز مطرح می‌کنند که تنها ایرانیان وارث این پر سوم هستند و در واقع همین پر سوم در زمان‌های بحرانی، نجات‌دهنده ایرانیان و ضامن برتری ایشان بر اقوام و ملل دیگر است. این البته رؤیایی زیباست که به دل بسیاری از ما ایرانیان (که معتقدیم «هنر نزد ایرانیان است و بس») می‌نشیند؛ اما…

روزنامه اطلاعات، تیر ۱۳۹۹
برای خواندن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://www.ettelaat.com/?p=504835
دریافت مقاله

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *