کتاب سماوات و خرابات

Posted by admin on June 02, 2017
book
  بشر امروز که بیش از هر زمان دیگری از روح جمعی خود دورافتاده و به فردگرایی روی آورده است، در این زمان بحرانی باید به سراغ منابع فرهنگی خود برود که همان فرهنگ توده‌هاست. روشنفکران و خواص نیز پیش از آنکه ریشه‌هایشان خشک شود، باید ارتباط خود را با خاک فرهنگ برقرار کنند. این کتاب گذری است به گلزار عرفان از دیدگاه ارتباط فرهنگی‌اش با عنصر زنانه (یا زمین) و نشان می‌دهد که فرهنگ‌های ملل مختلف ریشه در یک خاک دارند؛ زمینی که بین اقوام و ملل دنیا مشترک است و خاکی که مرز سیاسی و نژادی نمی‌شناسد.

جهت تهيه کتاب می توانيد با ما تماس بگيريد.

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *