book

کتاب سماوات و خرابات

Posted by admin on June 02, 2017
book / No Comments
  بشر امروز که بیش از هر زمان دیگری از روح جمعی خود دورافتاده و به فردگرایی روی آورده است، در این زمان بحرانی باید به سراغ منابع فرهنگی خود برود که همان فرهنگ توده‌هاست. روشنفکران و خواص نیز پیش از آنکه ریشه‌هایشان خشک شود، باید ارتباط خود را با خاک فرهنگ برقرار کنند. این کتاب گذری است به گلزار عرفان از دیدگاه ارتباط فرهنگی‌اش با عنصر زنانه (یا زمین) و نشان می‌دهد که فرهنگ‌های ملل مختلف ریشه در یک خاک دارند؛ زمینی که بین اقوام و ملل دنیا مشترک است و خاکی که مرز سیاسی و نژادی نمی‌شناسد.

جهت تهيه کتاب می توانيد با ما تماس بگيريد.

کتاب عالی و دانی

Posted by admin on February 17, 2012
book / No Comments
  تنها رستم نيست که پسرش را نمی شناسد و او را در توران غربت رها ميکند. کيکاووس هم سياوش را نمی شناسد و به او تهمت می زند و او را از ايران به توران جدائی تبعيد می کند. اين عدم شناخت در زبان اسطوره به صورت دشمنی ايران و توران تجلی می کند. اين ديوار خيالی را ديو ساخته است تا بيژن و منيژه را از هم جدا کند و سياوش، سهراب و فرود را بکشد.
برای کودکان توران و ايران وجود ندارد. بالا شهر و پائين شهر وجود ندارد. برای آنها عشق مرزی نمی شناسد.
ما وقتی بزرگ می شويم پا به عالمی ديگر می گذاريم، عالمی که به موازی عالم بچه ها پيش می رود ولی آنرا قطع نمی کند. هنر و ادبيات مردمی سعی دارد که اين دو خط موازی را در بی نهايت دل به هم برساند.

جهت تهيه کتاب می توانيد با ما تماس بگيريد.

کتاب طلب

Posted by admin on February 15, 2012
book / No Comments
طلب روایتی نوین و تاتر گونه است از داستان ابراهیم ادهم. این داستان به زبان انگلیسی توسط دکتر مرتضی قمشه ای نوشته شده و اول بار در شهر ونکوور روی صحنه آمده است. متن انگیسی به همراه برگردان فارسی توسط دکتر حسین الهی قمشه ای در این کتاب توسط انتشارات پیک علوم عرضه شده است. سیر و سلوک و مقامات ابراهیم ادهم بسیار شباهت به داستان سیدارتا یا بودا دارد. این روایت از داستان ابراهیم ادهم حاوی تصاویر فرافرهنگی و فرازمانیست و نشان می دهد که عطر عرفان را در هر فرهنگی و زمانی می توان دریافت کرد و پیام آن را در همه جا از لس آنجلس تا شانگهای و از شیراز تا شرم الشیخ می توان زندگی کرد.

جهت تهيه کتاب می توانيد با ما تماس بگيريد.

3

Paradise Never Lost

Posted by admin on February 09, 2012
book / No Comments

Paradise Never Lost is a collection of four stories (genre: spiritual romance). The stories are designed for storytelling (i.e. need to be read with loud voice and passion). It is an excellent reading for family or friendly gatherings or group readings. These stories have been also put on stage in Vancouver, and have been well received by thousands of spectators. One of the shorter stories (Simorgh) which is inspired by Attar’s “Conference of Birds” along with the “Foreword” of the book can be downloaded from this website.
Download Simorgh
Download Foreword

انسان مسافر: شرحی بر گلشن راز

Posted by admin on February 21, 2011
book / No Comments

انسان مسافر شرح صد بیت از گلشن راز شیخ محمود شبستری است که پیرامون ولایت (راهبری) و نبوت (پیامبری) به بیانی نوین و در غالب فرهنگ و علم امروز شرح شده است ودر کتاب کیمیا انتشارات روزنه 1382 به چاپ رسیده است.
دریافت بخشی از مقاله