انسان مسافر: شرحی بر گلشن راز

Posted by admin on February 21, 2011
book

انسان مسافر شرح صد بیت از گلشن راز شیخ محمود شبستری است که پیرامون ولایت (راهبری) و نبوت (پیامبری) به بیانی نوین و در غالب فرهنگ و علم امروز شرح شده است ودر کتاب کیمیا انتشارات روزنه 1382 به چاپ رسیده است.
دریافت بخشی از مقاله

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *