عرفان کاربردی

Posted by admin on January 02, 2016
article

عطار مرید رابعه است و داستان‌های زیبایی از او نقل می‌کند که ویژگی کاربردی عرفان رابعه را نشان می‌دهد. رابعه در ظاهر شاگرد حسن بصری بود و حسن خیلی به او علاقه داشت، به طوری که هرگاه رابعه در جلسة درس حاضر نبود حسن شور و ذوق درس دادن نداشت. …

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دی 1395
برای خواندن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://www.cgie.org.ir/fa/news/153820

دریافت مقاله


نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *