2کارگاه شعر و عرفان

Posted by admin on October 02, 2015
events

کارگاه شعر و عرفان، مجموعه‌ای از بحثها و سخنرانی‌هایی است که توسط دکتر مرتضی الهی قمشه‌ای برای مشتاقان آن در شهر ونکوور کانادا ارائه می‌شود. مضامین مورد بحث، پیرامون اخلاق و عرفان و با استناد به شعر و گنجینه‌های ادب پارسی بیان می‌گردند. تحلیل و تفسیر آثاری از شعرای نامدار و برجسته ایران زمین، محوریت بحث را تشکیل می‌دهد.

زمان: پنجشنبه هر هفته؛ ساعت 7:30 تا 9:30 شب

مکان: St. Catherine’s Anglican Church

ورود به کلیسا عصرها از ورودی  پارکینگ میسر است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *