جلسات کارگاه

Posted by admin on October 14, 2016
events, Uncategorized

نشست دهم از سلسله جلسات عرفان در جامعه مدرن در Delbrook Community Centre شهر نورت ونکوور تشکیل می گردد. .از دوستان علاقه مند به مباحث عرفانی درخواست می شود که در این جلسه شرکت فرمایند.

زمان 20 فوریه از ساعت 7 الی 9 شب
مکان Delbrook Community Centre اتاق Spruce
هزینه 15 دلار
آدرس تلگرام https://t.me/kargaahgologolshan

پارکینگ هم در محوطه باز و هم در زیر ساختمان Delbrook Community Centre در دسترس می باشد.

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *