Uncategorized

1اطلاعیه

Posted by admin on October 14, 2016
events, front, Uncategorized / No Comments

کارگاه شعرو عرفان جلسات خود را تا مدتي تعطیل و جلسات هفتگی خود را از بهار مجددا شروع می نماید.

برنامه این هفته

Posted by admin on February 01, 2016
Uncategorized / No Comments

19 جلسه بررسی گزیده ديوان شمس تبريزي

تاریخ: 14 آپریل 2016

دریافت متن جلسه

متون بخش هایی از جلسات شاهنامه3

Posted by admin on May 06, 2013
Uncategorized / No Comments

دریافت داستان جلسه دوم شاهنامه

دریافت داستان جلسه دهم شاهنامه

دریافت داستان جلسه بیست و دوم شاهنامه

0اطلاعیه

Posted by admin on March 15, 2013
Uncategorized / No Comments

صدای گامهای بهار ، دل ها را می نوازد و رقص شکوفه چشم ها را خیره می کند .  بهار فرا می رسد تا نغمه ی شادی و سرور را بر لبها و در دلها بنشاند و زنگ غم و اندوه را از چهره ها و جان ها بردارد . امید است این بهار زندگی بخش ، همراه خود خیر ، خوشی ، سلامتی ، شور ، نشاط ، سعادت و سربلندی را برای شما به ارمغان بیاورد.

کارگاه شعرو عرفان در تاریخ 20 مارچ تعطیل و از تاریخ 27 مارچ با موضوع شاهنامه به کار خود ادامه خواهد داد.

5فایل های داستان های منطق الطیر

Posted by admin on January 31, 2013
Uncategorized / No Comments

دریافت فایل های جلسات اول تا پانزدهم

دریافت فایل های جلسات شانزدهم تا سی ام