1عرفان در جامعه مدرن

Posted by admin on October 07, 2019
Uncategorized

همراهان گرامی کارگاه گل و گلشن، جلسه ای تحت عنوان “عرفان در جامعه مدرن” در تاریخ 26 سپتامبر در Delbrook Community Centre شهر نورت ونکوور تشکیل می گردد. سخنران جلسه مذکور استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مرتضی الهی قمشه ای می باشند. از دوستان علاقه مند به مباحث عرفانی درخواست می شود که در این جلسه شرکت فرمایند.

ضمنا در جلسه مذکور در دو مورد به شرح زیر نظرخواهی به عمل خواهد آمد:

  1. برگزاری تمامی جلسات به زبان فارسی موثر خواهد بود و یا تعدادی از جلسات نیز به زبان انگلیسی اختصاص یابد؟
  2. به منظور پیش بینی و تامین هزینه های جلسات در طول هر دوره، دریافت حق عضویت ثابت مناسبتر خواهد بود و یا دریافت حق عضویت موردی در هر جلسه؟

هزینه شرکت در جلسه “عرفان در جامعه مدرن” 15 دلار می باشد.

تاریخ:26 سپتامبر 2019
زمان:7 تا 9 بعدازظهر
مکان:Delbrook Community Centre  اتاق Fir (851 W Queens Rd, North Vancouver, BC V7N 4E3)
هزینه:15 دلار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *